Het Vaandel

Al omstreeks 1885 had Oeteldonk een vaandel dat tijdens de optochten en bij officiële gebeurtenissen werd meegedragen door de vaandeldrager, Daantje Woenders. Op het eerste, nog steeds aanwezige, vaandel stond een narrenkop. In 1901 voegde men daar een tweede vaandel aan toe, vervaardigd door de medewerksters van het Oeteldonkse toneelstuk “Kloris en Roosje” in datzelfde jaar. Begin jaren vijftig vervaardigde men een banier, die naast de beide oudere vaandels, tijdens de optochten werd meegevoerd.

Bij gelegenheid van het 99 jarig bestaan in 1981 schafte de club zich een nieuw vaandel aan naar ontwerp van Sylvie van Lelyveld-van Lanschot. Vanwege hun kwetsbaarheid worden de oudere vaandels, die allen nog bewaard zijn gebleven, niet meer gebruikt maar getoond in het Oeteldonks Gemintemuzejum. Ter gelegenheid van haar 11x11 jarig bestaan werd de Oeteldonksche Club van 1882 door de Stichting “Genootschap van het Oeteldonks Vaandel” een nieuw vaandel aangeboden naar ontwerp van Daan Gielen.

  

        1e Vaandel uit 1884                           Vaandel 1981 (99-jaar)

    Vaandel (ca. 2003)

   2e Vaandel (ca. 1901)