Oeteldonkse Vlag

Onmiskenbaar één van de meest prominent aanwezige symbolen van het Oeteldonkse Carnaval is de Oeteldonkse driekleur in het rood-wit-geel. De driekleur wappert aan tal van vlaggestokken en veurgevels, en is ook alom aanwezig om de nek van de Oeteldonkers in de vorm van een wollen gebreide sjaal.

De Oeteldonkse driekleur dateert zeker van het begin van de 20e eeuw. De oudst bekende afbeelding staat op een programma uit 1911. Hoe men tot de kleuren rood, wit en geel is gekomen is onbekend, al wordt wel eens beweerd dat het geel/wit aan de Kerk zou refereren (de kleuren van de Rooms-Katholieke Kerk en het Vaticaan) en het rood aan het (oeteldonks) protest. Dat zou duiden op een ludiek protest tegen het voornemen van Bisschop Godschalk in 1881 om het carnaval te doen verdwijnen.

De kleuren komen, weliswaar in een andere volgorde, voor in een vlag op het beroemde schilderij “de strijd tussen carnaval en de vasten” van Pieter Breughel de Oudere (1530‑1569).