Knillis

Boer Knillis staat symbool voor de (vermeende) oprichter van Oeteldonk, maar kan ook als symbool voor de Oeteldonkse boer gezien worden. Getooid in een traditionele outfit (blauwe kiel, witte wanten, boerenpet) staat hij metershoog prominent te pronken op zijn sokkel op de Markt, pal voor het Zomerpaleis van de Prins.

De onthulling van het standbeeld van Knillis, de vermeende stichter van Oeteldonk, luidt de jaarlijkse viering van carnaval in. Voor de eerste maal was er in 1922, het jaar waarin het dorp zijn 40-jarig bestaan vierde, op de Markt een plaats voor ingeruimd. De plechtigheid vindt sinds enkele jaren plaats in aansluiting op de overdracht van de ambtsketen door de burgmeester van Den Bosch aan zijn collega van Oeteldonk. In schrikkeljaren heeft hij gezelschap van Moeder Hendrien.

Carnaval wordt op dinsdag afgesloten met de begrafenis van boer Knillis (aanvangstijd: 23.55 uur), waarbij de Prins en de Adjudant hoog boven Knillis (in een kraanwagen) cirkelen en hem uiteindelijk van zijn sokkel hijsen en in een platte kar te ruste leggen.

  

De Storm van 1990

In het Brabants Dagblad van 27 februari 1990 staat dat Knillis op maandag 26 februari van zijn sokkel is gewaaid en is overgebracht naar een geheime schuilplaats. Dat bleek achteraf gewoon de toenmalige bouwhal van hofbrouwer Heineken te zijn. Hoewel het aanvankelijk niet de bedoeling was, maakte hij toch op dinsdagavond bij zijn begrafenis, gelegen op de Brabantse boerenkar, zijn opwachting.

De storm in 1990 waardoor Knillis van zijn sokkel viel, leidde er ook toe dat de Grote Optocht op maandag en de Kinderoptocht op dinsdag werden afgelast. Eerder gebeurde dat ondermeer in 1953 door de Watersnood en 1926 door de overstroming van de Maas.

Als gevolg van die storm in 1990 waardoor Knillis van zijn sokkel woei, kantelde ook een Engelse vrachtwagen op de Zaltbommelse brug. Dat ongeval zorgde voor een enorme verkeersopstopping. De chauffeur van de Engelse vrachtwagen, Anthony Briant, werd later dat jaar tijdens het Kwèkfestijn, uitgebreid gefêteerd omdat hij Oeteldonk op carnavalsmaandag had behoed voor een invasie ‘buitenlandse’ toeristen die de Optocht wilden bekijken. Die huldiging trok de aandacht van de Engelse media.

          Boer Knillis

  

Onthulling Knillis (zondag)  

Begrafenis Knillis (dinsdag)