Hots Knots Rit

Sinds 1954 vindt op de zaterdag vóór Carnaval de Hots-Knots-Rit plaats, waarbij de deelnemers met een versierde auto verschijnen aan de start, op de Parade.

Tijdens de rit krijgen de deelnemers ludieke opdrachten. Na de finish volgt een nabespreking in Café de Smidse, de prijsuitreiking is 's avonds in Hotel Central. De winnaars van de eerste prijs ontvangen voor één jaar de wisselemmer en voor immer eeuwige roem.
 
Er zijn twee klassen. Normaal rijdt men in de Hots-Knots-klasse, echter wanneer eenmaal bij de eerste elf is geëindigd betekent dat automatisch, dat men in het vervolg rijdt in de Kenonne-klasse. Het uitzettersteam heeft een eigen soort van vereniging en wel: het Emmer Genootschap Oeteldonk (EGO).

Er zijn enige vaste patronen voor deze Hots-Knots-Rit:

 • De rit is altijd op de zaterdag voor Carnaval
 • De deelnemer dient met een versierde auto te verschijnen
 • De start is op de Parade te Oeteldonk
 • De opdrachten om de rit te rijden zijn min of meer ludiek
 • De deelnemers zijn altijd opgewekt
 • Na de finish wordt er gezellig nagepraat in de Smidse
 • In de avonduren is er een carnavaleske prijsuitreiking in Central
 • Er zijn vele prijzen in een aantal klassementen
 • De winnaars van de eerste prijs ontvangen voor één jaar de wisselemmer en voor immer eeuwige roem

In 1954 werd de eerste Hots-Knots-Rit verreden en verder is er geen jaar meer overslagen met de organisatie van dit evenement. Weliswaar was het weleens moeilijk om de rit per auto te organiseren. De oliecrisis van 1956/57 noopte de organisatie om slechts een z.g. "papierrit" te houden, terwijl in 1973, ook weer vanwege olieperikelen, de rit wandelend door de stad werd voltooid.

Bron: www.hotsknotsrit.nl

De Hots-Knots-Rit bestaat in principe uit een aantal elementen waar men punten voor kan krijgen:

 • Versieren van de auto

 • Route en tijd

 • Rustspel

 • Per onderdeel staat wat extra uitleg over deze onderdelen.

Af en toe kunnen winterse omstandigheden zorgen voor wijzigingen in de oorspronkelijke route.